Texter

I så stor utsträckning som möjligt har jag länkat in texterna i sin helhet i bibliografin. Ett par poster länkar istället till externa sidor där texterna kan läsas, laddas ner eller köpas.

Du kan söka på nyckelord i listan för att lättare hitta en specifik text.

CredTitelLäs
2010-talet
Gunnell, Terry & Owe Ronström 2013Folklore och Performance Studies : en introduktion. In: Folkloristikens aktuella utmaningar: vänbok till Ulf Palmenfelt. Visby: Gotland University Press; 2013. p. 21-55. Gotland University Press, 19. Länk
Ronström, Owe 2011Island Songs. In G. Baldacchino (ed.) Island Songs: A Global Repertoire. Lanham MD: The Scarecrow Press, Forthcoming.
Ronström, Owe 2010Årsfester och livshögtider. I: Adri de Ridder & Åke Sandström (red.) Gotlandsakademiker tycker om ...: 2010, Högskolan på Gotland: Gotland, ss 9-22Länk
Ronström, Owe 2010"Kontinuiteter?" Föredrag på konferensen "Kontinuiteter", Högskolan på Gotland, Visby 11-12 november 2010Länk
Ronström, Owe 2010Fiddling with pasts: from tradition to heritage. In: Ian Russel & Anna Kearney Guigné (eds.) Crossing Over. Fiddle and dance studies from around the north Atlantic. Aberdeen: The Elphinstone Institute. Pp 265-282Länk
Ronström, Owe 2010Si si komplejni. Klapplekar och globalisering på 1980-talets svenska skolgårdar. RIG, nr 1, 2010, ss1-17Länk
Ronström, Owe 2010Musik. Utan gränser. I: Tobias Nielsén & Sven Nilsson (red.) Framtiden är nu. Kultursverige 2040. Stockholm: Volante. Ss 126-133Länk
Ronström, Owe 2010Hermes dilemma. Om fältarbetets villkor. Föredrag på konferensen "Vårt bästa arv! Skrivet, talat och sjunget om det svenska i Finland. Sagesmännen – kulturbärarna – kulturarvet: 125 år av etnologisk-folkloristisk insamling" Vasa, Finland, 29 – 30 oktober 2010Länk
Ronström, Owe 2010Folkmusikens manus : en läsanvisning I: Mathias Boström, Dan Lundberg & Märta Ramsten (red.) : Det stora uppdraget : perspektiv på Folkmusikkommissionen i Sverige 1908-2008. Stockholm: Nordiska Museets förlag S. 207-224Länk
2000-talet
Ronström, Owe 2009Är du rysk, sork? Ryssar och rysskräck i Sverige. In: Sandström, Åke & Lena Wikström (red.) Ryss'n kummar!: symposium om ryssar och rysskräck på Gotland från Bodisco till Nordstream : 200 år sedan den ryska ockupationen 22 april 1808. Högskolan på Gotland.Länk
Ronström, Owe 2009The Production of World Heritage Cities: Visby and the Island of Gotland. In Mattias LEgnér & Davide Ponzini (eds.) Cultural Quarters and Urban Transformation. International Perspectives. Visby: Gotlandica förlag 2009.
Ronström, Owe 2009Island Words, Island Worlds: The Origins and Meanings of Words for 'Islands' in North-West Europe. Island Studies Journal, Vol. 4, No. 2: 163-182.Länk
Ronström, Owe 2008'Kubb'. Local identity and global connectedness in a Gotland parish. Paper read the 4th International Conference on Small Island Cultures. Turku Archipelago, June 17-20, 2008Länk
Ronström Owe 2008Intressedominans och motivattraktion. Form och innehåll i Albert Eskeröds Årets äring. Rig nr 2: 85-93
Ronström, Owe 2008A Different Land: Heritage Production in the Island of Gotland, Shima: The International Journal of Research into Island Cultures, Volume 2 Number 2 2008,Länk
Ronström, Owe 2007Rec av Jan Turtinen Världsarvets villkor, intressen förhandlingar och bruk i internationell politik. Rig nr 1 2007
Ronström, Owe 2007Hur låter förförelse. Noterat, nr 15. Stockholm: Svenskt VisarkivLänk
Ronström, Owe 2007Kulturarvspolitik. Visby. Från sliten småstad till medeltidsikon. Stockholm: CarlssonsLänk
Lundberg, Dan & Owe Ronström 2007Music and cultural diversity. In: Sven Gustavsson (ed.) Stockholm - Belgrade. Proceedings from the third Swedish- Serbian symposium in Stockholm, April 21-25, 2004. Kung. Vitterhets Historie och Antikvitetsakadademien konferenser 63.PDF
Ronström, Owe 2006Från tradition till kulturarv. Föredrag hållet vid symposiet Herder, nationen och det musikaliska kulturarvet Musikmuseet, Stockholm 24 - 25 februari 2006Länk
Ronström, Owe 2006Russindisko och seniordans. Fataburen, Nordiska Museet ss 220-238Länk
Ronström, Owe 2006När popen kom. Kulturella Perspektiv nr 3: 38-48Länk
Ronström, Owe 2006Från tradition till kulturarv. Föredrag hållet vid symposiet Herder, nationen och det musikaliska kulturarvet Musikmuseet, Stockholm 24 - 25 februari 2006Länk
Ronström, Owe 2006Hur låter julen? Musikaliska strämningslägen. I: Nu gör vi jul igen. (red. Hagström & Hugosson & Nordström). Institutet för språk och folkminnen. Ss165-172PDF
Ronström, Owe 2006Emergent musical identities in Sweden: Folk music between "tradition" and "heritage". Paper read at "Emerging Musical Identities: Views from Across the Atlantic". A Colloquium of the International Council for Traditional Music MAY 12-14, 2006. Music Department WESLEYAN UNIVERSITY. MIDDLETOWN, CONNECTICUTPDF
Ronström, Owe 2005Memories, tradition, heritage. In: Memories and Visions. Owe Ronström & Ulf Palmenfelt (eds.) Studies in Folk Culture IV. Departement of Estonian and Comparative Folklore & Department of Ethnology, University of TartuPDF
Ronström, Owe 2005Introduction. In: Memories and Visions. Owe Ronström & Ulf Palmenfelt (eds.) Studies in Folk Culture IV. Tartu: Departement of Estonian and Comparative Folklore & Department of Ethnology, University of Tartu, 2006.PDF
Ronström, Owe 2005Balkanologi: Fyra verser och en refräng om förr och nu. I: Dulic, Kostic, Macek & Trtak (eds.) Balkan currents. Essays in honour of Kjell Magnusson. Uppsala Multuethnic papers 49. Centre for Multiethnic research. Uppsala UniversityPDF
Ronström, Owe 2004Noreg i dans og spel. (Recension) Yearbook for traditional music Vol 35, 2003: 247-248.PDF
Ronström, Owe 2004Heritage politics and traditional music. A history of preservation in Sweden. In: Report of the Asia-Europe training programme. Beijing 30 march - 6 april 2003. Chinese Academy of arts. Asia -Europe foundation. Centre of ethnic and folk literature and arts development. Ministry of Culture, China. Ss 37-54.PDF
Ronström, Owe 2004Mångfald och mångkultur. I : Oscar Pripp (red.) Mångfald i kulturlivet. Mångkulturellt centrum.PDF
Ronström, Owe 2004Dans för levande och döda (Dance for living and dead) (Om Calus i Rumänien) DVD. Cronica Produccion/Högskolan på GotlandLänk
Ronström, Owe 2004(recension av) Sjöholm, Carina 2003: Gå på bio. Rum för drömmar i folkhemmets Sverige. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag. Rig 1:2004:41-45.PDF
Ronström, Owe & Märta Ramsten 2004August Fredin och Gotlandstoner. Förord. I: August Fredin Gotlandstoner. Visby: Kulturföreningen RoxyPDF
Ronström, Owe (red.) 2004August Fredin Gotlandstoner. Visby: Kulturföreningen RoxyLänk
Ronström, Owe 2003Musik och migration. Invandrare och minoriteter Nr 5PDF
Ronström, Owe 2003Didjeridu - från Arnhem Land till Internet - och tillbaka. Tre perspektiv på kulturell exotism, globalisering och makt. I: Henrik Person (red.) Kampen för erkännande. Studier i makt och motstånd. Stockholm: Rosima förlag. Ss 231-262PDF
Ronström, Owe 2003"Oh! Island in the sun": Telling the Gotlandic story. Journal of Indian Folkloristics, Volume V. No ½ January-december 2003. Special issue: Islands and Narratives. Pp1-12PDF
Lundberg, Dan & Krister Malm & Owe Ronström 2003Music Media Multiculture – Changing Musicscapes. Svenskt visarkiv.Länk
Ronström, Owe 2002The making of older immigrants in Sweden: Identification Categorisation, Discrimination. In: Cultural Gerontology. Ed. Lars Andersson. Westport, Connecticut - London: Auburn House. Ss129-138PDF
Ronström, Owe 2002Att beskriva det främmande. SAMDOK/ Nordiska Museet. Samdoks e-serie ISSN 1651-1581.Länk
Ronström, Owe & Carina Johansson & Britt Bjärhall 2002KA3 - från KustArtelleri till KulturArv. Rapport från forskningsprogrammet KulturarvspolitikPDF
Lundberg, Dan & Owe Ronström 2002Tuva - världsmästare i övertonssång. Noterat nr 10:5-25. svenskt Visarkiv, StockholmLänk
Ronström, Owe 2001Concerts and Festivals: Public Performances of Folk Music in Sweden. The World of Music Vol. 43(2+3)PDF
Ronström, Owe 2001Atrs and crafts as heritage. Paper read at a conference on Arts and heritage, Visby 2001PDF
Ronström, Owe & Ulf Palmenfelt 2001Etnisk humor - inget att skämta om! Invandrare och Minoriteter nr 5 oktober 2001: 11-16PDF
Ronström, Owe 2000Kulturarvspolitik. Vad skyltar kan berätta. I: Barbro Blehr Kritisk etnologi. Artiklar till Åke Daun. Stockholm: Prisma. Ss 60-108. (48s)PDF
Lundberg, Dan & Krister Malm & Owe Ronström 2000Musik, medier, mångkultur. Förändringar i svenska musiklandskap. Gidlunds: Hedemora.Länk
1990-talet
Ronström, Owe 1999Ålder som perspektiv. Vård. Nr 2 maj 1999 ss 2- 14PDF
Ronström, Owe 1999Skillnadens språk, en orsak till kriget. Invandrare och minoriteter, no 5-6 1999:28-30PDF
Ronström, Owe 1998Åldrandets kultur – en översikt. I: Sverker Hyltén-Cavallius, 1998: Stigfinnare i pensionärsland. Musik, estetik, ålderdom. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur no 9. FoU rapport nr 1998:15. Resursförvaltningen, Stockholm.PDF
Ronström, Owe 1999It takes two - or more - to tango: Researching Traditional Music/Dance interrelations. In: Theresa J. Buckland (ed.) Dance in the field. Theory, Methods and Issues in Dance ethnography. London: Macmillan Press.PDF
Ronström, Owe 1999Mat för gamla. I: Charlotte Hyltén-Cavallius 1999: Näring för minnet. Pensionärsmat, smak och historia. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur no 11. FoU rapport nr 1999:18. Socialtjänstförvaltningen, StockholmPDF
Ronström, Owe (red.) 1998Pigga pensionärer och populärkultur. Stockholm: CarlssonsPDF
Ronström, Owe 1998Minnesplatser och minnesmiljöer. Pierre Nora och historien. Opublicerat manus.PDF
Ronström, Owe & Krister Malm 1998Contemporary performance contexts for Traditional Music in Europe. Garland encyclopedia of World Music.
Ronström Owe 1998Swedish folk music. Unpublished.PDF
Ronström, Owe & Krister Malm & Dan Lundberg 1998Invandrares musiktraditioner i nordiska arkiv. I: Ur arkivens gömmor. Folk och musik 1997-98. Finlands svenska folkmusikinstitut 24. Vasa: 156-176PDF
Ronström, Owe 1997Revival in retrospect. The folk music and dance revival. Paper read at the conference "25 éves a táncház". Budapest 12- 13/9. Publicerad i European Centre for Traditional Culture, Bulletin IV. 1998 BudapestPDF
Ronström, Owe 1997Pensionärer och pensionärskultur. Kulturella perspektiv 1:1-15
Ronström, Owe 1997Choreometrics, Folk Dance. In: Folklore. An encyclopedia of beliefs, customs, tales, music and art. Thomas A. Green, (ed.) Santa Barbara, California: ABC-CLIO
Ronström, Owe 1997Russindisco och seniordans. Pensionärsnöjen och modernitet. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur no 7. FoU rapport nr 1997:14. Resursförvaltningen.Länk
Ronström, Owe 1996Revival Reconsidered. The World of Music. International Institute for Traditional Music, no 3:5- 20PDF
Ronström, Owe 1996Äldre invandrare: från teori till praktik. Socialmedicinsk tidskrift 7-8, 1996.PDF
Ronström, Owe 1996Äktheten och drömmarna. Musik, no 7:4PDF
Ronström, Owe 1996Virvlande dans, vilda fioler. Zigensk musik i Transsylvanien. Musik, no 3:33-36PDF
Ronström, Owe 1996Zigensk musik och nya traditioner i Rumänien. Opublicerad artikel
Ronström, Owe 1996Gamlas musik = gammal musik? I: Sverker Englund: De sista ljuva åren. Upptäcktsresor i åldrandets musikaliska landskap. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur nr 5. FoU rapport nr 1996:21 Socialtjänsten, Stockholm.Länk
Ronström, Owe 1996Folklore och föreställningar om gamla. I: Eklund, Charlotte: Farliga käringar och lortgubbar. Kön, tradition, modernitet i folklore om äldre. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur. nr 6. FoU-rapport nr 1996:20. Socialtjänsten Stockholm.Länk
Ronström, Owe (red.) 1996Vem ska ta hand om de gamla invandrarna? Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur nr 2. FoU rapport nr 1996:3. Socialtjänsten, Stockholm.Länk
Ronström, Owe & Ann Runfors & Karin Wahlström 1996"En svensk tiger" - eller "Det tydliggjorda kulturmötet." I: Vägar in i Sverige. Bilaga till invandrarpolitiska kommitéens slutbetänkande. SOU 1996:55. ss 47-56PDF
Ronström, Owe 1995Åldrandets kultur. I: Tidemalm, Dag 1995: Aktiv, frisk och gemensam eller passiv, sjuk och ensam. Mariahissens pensionärscenter. Rapport från forskningsprogrammet Åldrandets kultur. nr 1. FoU-rapport nr 1995:24. Socialtjänsten Stockholm.
Ronström, Owe 1995Musikens betydelse. Opublicerad artikel
Ronström, Owe 1995Sounds as signs. On the Role of Musical Instruments and Folk Music in Multicultural Sweden. I : Erich Stockman, Andreas Michel, Birgit Kjellström (eds.) Studia instrumentorum musicae popularis XI. Musikmuseet, Stockholm. ss 91-96PDF
Ronström, Owe 1995Musik och dans på äldre dar. Teoretiska aspekter på musicerande, dansande och kulturbygge bland pensionärer. Ms.PDF
Ronström, Owe 1995Pilgrimer, turister och mångfaldens organisation. Reflektioner kring en essä av Zygmunt Bauman. Kulturella Perspektiv no 3:34-47PDF
Ronström, Owe 1995Bulgariska bröllopsbilder. Lira 1:32-35PDF
Ronström, Owe 1995Folkmusik i Ryssland: balalajkor, dragspel och kosacksång. Opublicerad artikel
Ronström, Owe 1994The forms of diversity: Folk art in muliticultural Sweden. In: Swedish Folk Art. All tradition is change. Barbro Klein & Mats Widbom (eds.) s 175-181PDF
Ronström, Owe 1994Kulturell komplexitet och komplexa kulturer. Kulturella perspektiv, 1-94: 26-33PDF
Ronström, Owe 1994Inledning. I: Owe Ronström & Gunnar Ternhag (red) : Från Haeffner till Ling. Texter om svensk folkmusik. Musikaliska Akademien. ss 9-28PDF
Ronström, Owe 1994Folkdans och fältarbete. I: Owe Ronström & Gunnar Ternhag (red) : Från Haeffner till Ling. Texter om svensk folkmusik. Musikaliska Akademien. ss 195-202PDF
Ronström, Owe 1994Chöömej. Om konsten att sjunga tvåstämmigt med sig själv. Lira 1:28-31PDF
Ronström, Owe 1994Musik i Centrala Asien. Opublicerad artikelPDF
Ronström, Owe 1994"I'm old an' I'm proud". Dance, Music and the Formation of Cultural Identity among Pensioners in Sweden. The World of Music, no 3:5-30 International Institute for Traditional Music, Berlin.PDF
Ronström, Owe & Ann Runfors & Karin Wahlström 1994"Det här är ett svenskt dagis". Kulturmöten i barnomsorgen i norra Botkyrka. Stockholm: ArenaLänk
Ronström, Owe 1993Orchestrating and controlling the foreign: The festival of diversity in Stockholm City Hall. Journal of folklore research vol 30, no 1:75-84.PDF
Ronström, Owe 1993Det mångkulturella Sverige. Nordnytt vol 52: 33-44PDF
Ronström, Owe & Underdal, Eivor 1993Dans på Balkan. I: Hjort (red.): Dans i världen. Stockholm: CarlssonsPDF
Ronström, Owe 1992The musician as a cultural-aestethic broker. In: Åke Daun, Billy Ehn, Barbro Klein (eds.) To Make the World Safe for Diversity. Botkyrka: Invandraminnesarkivet Serie A:5. ss. 163-174PDF
Ronström, Owe 1992On music and the rhetoric of multiculturality. In: Palmgren, Lövgren, & Bolin (eds.) Ethnicity in youth culture. Botkyrka: Invandrarminnesarkivet.PDF
Ronström, Owe 1992Mångfaldens former. Om folkonsten i det mångkulturella Sverige. I: Sydhoff (red.) Folkkonsten. All tradition är förändring Stockholm: Carlssons. ss.155-164PDF
Ronström, Owe 1992Mångfald eller enfald? Sverige år 2002 - Visioner av ett musikliv. I: Musiken år 2002. Det mångkulturella Sverige. Rapport nr 2. Kungliga Musikaliska Akademin i samarbete med Musik i Skåne.PDF
Ronström, Owe 1992Historia om trekkspelet i Russland. Förde internasjonal folkemusikkfestival, 9-12 juli 1992, programbok.ss 49-51.PDF
Ronström, Owe 1992Evig tjäle i Jakutien. Falun folk musik festival 15-18 juli 1992. Programbok ss 64-67.PDF
Ronström, Owe 1992Dansen i världen. Kulturella perspektiv 3-4:40-51PDF
Ronström, Owe 1992Att gestalta ett ursprung. En musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm, Stockholm: Institutet för folklivsforskning.PDF
Ronström, Owe 1991Serbiskt brass med rötter i Turkiet. FFF programbok 1991: 42-43PDF
Ronström, Owe 1991Folklor: Staged folk music and folk dance performances of Yugoslavs in Stockholm. Yearbook for Traditional Music 23: 69-77.
Ronström, Owe 1991Att gestalta ett ursprung. Dans, musik och etnisk identitet bland jugoslaviska flickor i Jordbro. I: Sjögren (red.) Ungdom och tradition. En etnologisk syn på mångkulturell uppväxt. s 51-66. Botkyrka: Invandrarminnesarkivet.
Ronström, Owe 1990Nationell musik? Bondemusik? Om folkmusikbegreppet. I: Maria Herlin Karnell & Kerstin Kyhlberg (red.) Gimaint u bänskt. Folkmusikens historia på Gotland. Gotlands Fornsal. ss 9- 20.PDF
Ronström, Owe 1990Kring säckpipan i Sverige. I: Säckpipan i Norden. (Per-Ulf Allmo red.) Stockholm & Uppsala: Allwin. ss 145-152.
Ronström, Owe 1990Inledning. I: Musik och kultur. Red. Owe Ronström. Lund: Studentlitteratur.Länk
Ronström, Owe 1990Danshusrörelsen i Ungern. I: Musik och kultur Red. Owe Ronström. Lund.Länk
Ronström, Owe 1990Medeltidspunk och karneval. Programbok, Falun Folkmusikfestival.PDF
Ronström, Owe 1990Folkmusik - en sjudande gryta. I: Sicken turk. Invandrarnas svenska historia. Riksförbundet för hembygdsvårds årsbok, ss 153-164.PDF
Ronström, Owe 1990Displaying diversity on stage. The role of folk music and dance in Blandsverige. I: Ehn et al. The organization of diversity in Sweden. Working papers of the "Blandsverige" project. Stockholm: Swedish immigration Institute and Museum. Invandrarminnesarkivet serie A:2.PDF
Ronström, Owe 1990Folkmusik i Ungern och Transsylvanien. Opublicerade artiklar
Ronström, Owe 1990"...fick av gumman i gården se en gammal spelpåse." Blåsa liv i en gammal tradition. Ett stycke nutidshistoria. I: Säckpipan i Norden. (Per-Ulf Allmo red.) Stockholm & Uppsala: Allwin. ss 159-170.
1980-talet
Ronström, Owe 1989The dance event. A terminological and methodological discussion of the concept. I: Lisbet Torp (ed.) The dance event: A complex cultural phenomenon. Proceedings from the 15th symposium of the ICTM study group on ethnochoreology. Copenhagen.
Ronström, Owe 1989Om musiken i Azerbajdzan, Falun Folkmusik Festival, programblad ss 68-71PDF
Ronström, Owe 1989Making use of history. The revival of the bagpipe in Sweden in the 1980's. Yearbook for Traditional music vol 21:95-108PDF
Ronström, Owe 1989Folklivet på bröllopen. Bröllopsbeskrivningar hos några svenska folklivsskildrare. I. Ehn & Klein (red.) Etnologiska beskrivningar. Stockholm: Carlssons.
Ronström, Owe 1989De nya svenskarna. Invandrare och minoriteter 1:23-29.PDF
Slobin, Mark & Owe Ronström 1989Musik och kulturell mångfald. Invandrare & Minoriteter nr 2:30-33PDF
Ronström, Owe 1988På jakt efter jugoslaverna. I: Åke Daun & Billy Ehn (red.): Blandsverige. Stockholm: Carlssons
Ronström, Owe 1988Hanibal Dundovic och traditionen. Torbaggen nr 1
Ronström, Owe 1988Blåkullamarschen i Visby, I: Tradisjon, 18:77-94PDF
Ronström, Owe 1987Tenetsen i Tjerkazki. Om folktro i nordvästra Bulgarien. Programblad till uppsättningen av Raditjkovs "Januari - en vintersaga, Uppsala stadsteater Mars april 1987.
Ronström, Owe 1987Säckpipan återupplivas. In: Per-Ulf Allmo & Jan Winther (eds.): Säckpipan i Norden.
Ronström, Owe 1987Om samspel - musikaliskt och mänskligt. Musikologen 1987:76-81.
Ronström, Owe 1986Flee, fly, flow. Om klapplekar. Torbaggen nr 1, ss 2-7.
Ronström, Owe 1986Studying dance and music among Yugoslavs in Stockholm. Paper read at the meeting of the Study group of ethnochoreology of the ICTM, Neubrandenburg, DDR. April 1986.PDF
Ronström, Owe 1985Vem kan hjälpa mig spåra lekarnas bakgrund? Torbaggen 1, ss 4-7.
Ronström, Owe 1984Bulgariska intryck. Torbaggen nr 1 1984.
Ronström, Owe 1984"Jag kan nåt som inte du kan". I: Barn och musik. Barnkultur i praktiken nr 5. Statens kulturråd, Stockholm 1984.
Ronström, Owe 1983Vad ska vi med lekar till? Några synpunkter på sånglekars innehåll och mening. Abrakadabra, 2, 1983, ss 8-13, 15.
Ronström, Owe 1982Om säckpipan i Sverige. Sörmlandslåten, 1:6-10.PDF
Ronström, Owe 1981Strukturella drag i Europeiska danser. Uppsats för C-kurs i etnologi. Institutet för folklivsforskning, Stockholms Universitet.
Ronström, Owe 1981"Ränningen" som kulturellt fenomen. Hembygden, no 5, pp 20-21. Svenska ungdomsringen för bygdekultur. Också i Dans/Folkdans, no 3 oktober 1981, ss 53-55. Stockholm
1970-talet
Ronström, Owe 1976Balalajkan - en instrumentstudie. Uppsats vid Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet. Södra bergens Balalajkors skriftserie no 3. Stockholm.